مراحل دریافت وام

۱- تشکیل پرونده :

در مرحله اول بعد از پر کردن فرم ها و پرسشنامه ها و باز کردن حساب بانکی ، کپی مدارک شناسایی وام گیرنده و کلیه مدارک وثیقه ( سند ، بنچاق ، پایان کار ، قبوض ، مدارک شناسایی صاحب سند ) و مستندات درآمدی بعد از روِئیت اصل آن توسط مسئولین اعتبارات اخذ شده و پرونده شما تشکیل می شود.

۲- استعلامات :

استعلامهای چک برگشتی و اقساط معوق (اعتبارسنجی) توسط خود شعبه انجام می شود و استعلامهای طرح تفصیلی شهرداری و .. توسط متقاضی.

۳- کارشناسی :

از حساب شما مبلغ کارشناسی کسر شده و کارشناسی از بانک جهت ارزیابی سند وثیقه به صورت حضوری ملک یا آپارتمان شما را ارزیابی کرده و بعد از ۲ یا ۳ روز گزارش خود را به بانک ارسال می کند.

۴- معرفی به دفترخانه :

نامه معرفی به محضر صادر شده و تحویل متقاضی می شود و بعد از مراجعه به دفترخانه استعلام ثبت و دارایی توسط خود دفترخانه انجام می شود.

۵- مرحله آخر :

سند توسط صاحب سند در حضور نماینده بانک که در رهن رفته و مبلغ وام شما یا به صورت چک توسط نماینده بانک به شما تحویل داده می شود یا به حسابی که روز اول بازگشایی کرده اید واریز می گردد.