ثبت نام برای وام

جهت پیش ثبت نام برای دریافت وام ، موارد زیر را در فرم بالا در قسمت پیام وارد نمایید :

نام و نام خانوادگی   –   شماره همراه      –    مبلغ درخواستی    –     ارزش وثیقه     –     سن ساخت وثیقه     –     نام شهر و منطقه محل وثیقه    –     شغل    –     حداکثر مبلغ توانایی پرداخت اقساط     –      جهت استفاده مبلغ وام     –    چگونگی آشنایی با سایت    –      کاربری وثیقه