دسامبر 14, 2020

اطلاعیه شماره (۵) مربوط به قانون چک/ صدور چک در وجه حامل در چک های جدید ممنوع است/ دسته چک های جدید از یک ماه آینده توزیع می شوند

  در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و […]